Gradivo za 10. redno skupščino Zveze

 

Vabilo

Poverilnica

 

Nadzorni odbor_ poročilo

Izvršni odbor_ poročilo

Podatki iz izkaza poslovnega izida

Podatki iz bilance stanja

Strokovni svet_ poročilo

Reprezentančna komisija_ poročilo

Sodniška komisija_ poročilo

Tekmovalna komisija_ poročilo

Komisija za Kyu napredovanja_ poročilo

 

Cenik 2014

Koledar 2014

Kandidatura organizacije dogodkov

Tekmovalne kategorije in discipline 2014

Denarni tok 2014